адвокат Екатерина Анищенко, Відстрочка для чоловіків які мають батьків з інвалідністю, кто проверяет действительно ли мужчина ухаживает за родителями, Отсрочка для мужчин имеющих родителей с инвалидностью, Які документи потрібні для відстрочки для догляду за родичем з інвалідністю
Консультація

Відстрочка для чоловіків, які мають батьків з інвалідністю – що змінилося у новому законі

Під час мобілізації в Україні військовозобов’язані чоловіки можуть отримати відстрочку для догляду за батьком або матір’ю, якщо у одного з них є інвалідність 1 або 2 групи. Віднедавна процедура отримання такої відстрочки зазнала деяких змін – вже не потрібен один із документів, який вимагали раніше.

Що необхідно враховувати під час оформлення відстрочки за доглядом за батьками та які документи для цього потрібні, розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

В процедурі отримання відстрочки чоловіком для доглядом за одним з батьків з інвалідністю є певні зміни. Процедура загалом залишилася такою, якою й була раніше. Водночас для оформлення такої відстрочки вже не потрібен висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я) про те, що людина потребує стороннього догляду.

«Такий документ був передбачений для людей з інвалідністю другої групи, якщо про це не зазначено в довідці МСЕК. Тоді просили ще й такий висновок. Зараз його прибрали зі списку, і для людей з інвалідністю другої групи він вже не є обов’язковим», – пояснює адвокатка.

Які документи потрібні для відстрочки для догляду за родичем з інвалідністю:

  • Документи про наявність родинних зв’язків чоловіка та його батьків (свідоцтво про народження);
  • Довідка МСЕК про інвалідність;
  • Паспорти всіх осіб;
  • Пенсійне посвідчення батьків (за наявності);
  • Акт здійснення догляду: оформлюється у Департаменті соціального захисту населення.

«Це мінімальний пакет документів. Знаю від своїх клієнтів та від працівників територіальних центрів, що просять також нотаріальну заяву від особи, яка потребує догляду. Треба вказати, щоб за нею здійснювала догляд конкретна людина. І щоб було вказано, що у людини з інвалідністю немає інших осіб, які можуть її утримувати«, – зауважує Катерина Аніщенко.

Зверніть увагу! Якщо у військовозобов’язаного є дружина, яка не досягла пенсійного віку, її можуть розцінювати як людину, яка може здійснювати догляд за батьками замість чоловіка.

Хто перевіряє, чи чоловік справді доглядає за батьками
Випадки у отриманні відстрочки є дуже різні. Наприклад, коли мама чоловіка отримала першу чи другу групу інвалідності ще 15 років тому. А буває, що групу інвалідності батькам надали недавно, вже під час повномасштабного вторгнення.

За словами адвокатки, до тих людей, хто отримав інвалідність вже під час великої війни, деякі представники ТЦК і СП можуть ставитися досить скептично.

«Це стосується не лише інвалідності, а й випадків, коли мама відмовляється від дитини і на підставі цього хоче «позбавити» себе батьківських прав. Бо рішення суду про позбавлення батьківських прав є підставою для того, щоб батько дитини не був мобілізований. Всі ці заяви дійсно вже розглядаються скептично – як працівниками ТЦК, так і судами. Але, знову таки, питання по здоров’ю, як і саму інвалідність, ніхто не скасовував. Просто так сталося, що питання зі здоров’ям виникають саме під час війни», – зауважує вона.

Катерина Аніщенко припускає, що в таких ситуаціях у відстрочці будуть не відмовляти, а будуть просити доповнювати пакет документів. Наприклад, просити довідку про те, що батьки проживають разом із сином.

«Можуть приходити працівники департаменту соціального захисту населення, щоб скласти такий акт. Будуть опитувати сусідів, чи дійсно син доглядає за матір’ю, чи справді вони проживають разом, як часто його тут бачать», – пояснює адвокатка.


Отсрочка для мужчин имеющих родителей с инвалидностью – что изменилось в новом законе

Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить отсрочку по уходу за отцом или матерью, если у одного из них есть инвалидность 1 или 2 группы. Недавно процедура получения такой отсрочки претерпела некоторые изменения – уже не нужен один из документов, которые требовали раньше.

Что необходимо учитывать при оформлении отсрочки по уходу за родителями и какие документы для этого нужны, рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

В процедуре получения отсрочки мужчиной по уходу за одним из родителей с инвалидностью есть определенные изменения. Процедура в целом осталась такой, какой была раньше. В то же время для оформления такой отсрочки уже не требуется вывод ЛКК (врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения) о том, что человек нуждается в постороннем уходе.

«Такой документ был предусмотрен для людей с инвалидностью второй группы, если об этом не указано в справке МСЭК. Тогда просили еще и такой вывод. Сейчас его убрали из списка, и для людей с инвалидностью второй группы он уже не обязателен», – объясняет адвокат.

Какие документы нужны для отсрочки по уходу за родственником с инвалидностью:

документы о наличии родственных связей мужа и его родителей (свидетельство о рождении);
справка МСЭК об инвалидности;
паспорта всех лиц;
пенсионное удостоверение родителей (при наличии);
акт осуществления ухода: оформляется в Департаменте социальной защиты.
«Это минимальный пакет документов. Знаю от своих клиентов и от работников территориальных центров, которые просят также нотариальное заявление от лица, нуждающегося в уходе. Надо указать, чтобы за ним осуществлял уход конкретный человек. И чтобы было указано, что у человека с инвалидностью нет других лиц, которые могут его содержать», – отмечает Екатерина Анищенко.

Обратите внимание! Если у военнообязанного есть жена, не достигшая пенсионного возраста, ее могут расценивать как человека, который может осуществлять уход за родителями вместо мужа.

Кто проверяет, действительно ли мужчина ухаживает за родителями
Случаи в получении отсрочки очень разные. К примеру, когда мама мужчины получила первую или вторую группу инвалидности еще 15 лет назад. А бывает, что группу инвалидности родителям предоставили недавно, уже во время полномасштабного вторжения.

По словам адвоката, к тем людям, кто получил инвалидность уже во время войны, некоторые представители ТЦК и СП могут относиться достаточно скептически.

«Это касается не только инвалидности, но и случаев, когда мама отказывается от ребенка и на основании этого хочет «лишить» себя родительских прав. Ибо решение суда о лишении родительских прав является основанием для того, чтобы отец ребенка не был мобилизован. Все эти заявления действительно уже рассматриваются скептически – как работниками ТЦК, так и судами. Но, опять же, вопросы по здоровью, как и самой инвалидности, никто не отменял«. – замечает она.

Екатерина Анищенко предполагает, что в таких ситуациях в отсрочке будут не отказывать, а просить дополнять пакет документов. К примеру, просить справку о том, что родители проживают вместе с сыном.

«Могут приходить работники департамента социальной защиты населения, чтобы составить такой акт. Будут опрашивать соседей, действительно ли сын ухаживает за матерью, действительно ли они проживают вместе, как часто его здесь видят», – объясняет адвокат.

Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031