Виплати для ВПО з 1 червня, Выплата пенсий пенсионерам-ВПЛ, Выплаты для ВПЛ с 1 июня, Размер пособия для ВПЛ в июне, условия для прекращения помощи
Консультація

Виплати для ВПО з 1 червня: що потрібно знати

Виплати ВПО з 1 червня продовжать отримувати найбільш уразливі особи, яким ще 1 березня автоматично продовжили отримання допомоги на півроку.

Йдеться про ВПО, які не мають можливості працювати, доглядають дітей, тяжкохворих або осіб з інвалідністю, мають низькі доходи або не мають їх зовсім.

Перелік ВПО, які матимуть право на виплати ще протягом шести місяців, уряд уточнив 22 березня, схваливши розроблену Мінсоцполітики ухвалу.

Таким чином, право на отримання виплат ще протягом шести місяців мають:

 • особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність;
 • діти, влаштовані у ній патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача у сім’ї менший за 9 444 грн, право на отримання виплат мають:

 • особи, які доглядають дитину до трьох років або дитину, яка потребує догляду, до шести років;
 • сім’ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти;
 • особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
 • студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;
 • особи з інвалідністю ІІІ групи;
 • сім’ї пенсіонерів.


Крім того, право на продовження допомоги на додаткові півроку також мають особи віком від 55 років.


Слід зазначити, що виплати для ВПО можуть припинити протягом двох місяців після перепризначення допомоги, якщо особи, які не працюють, не доглядають дітей або людей з інвалідністю, не сприятимуть своїй зайнятості.

Щоб не втратити допомогу, така особа має стати на облік до центру зайнятості, зареєструватися як фізична особа-підприємець, отримати допомогу на здобуття економічної самостійності, мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, ваучер на навчання тощо.


Люди, які повторно виїхали у рамках обов’язкової евакуації з Вовчанська та Липців Харківської області, мають право на виплати ВПО.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Йдеться, зокрема, про громадян, які зараховані до списків евакуйованих, які складають місцеву владу.

Ті, хто самостійно виїхав із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звернутися до департаменту соціального захисту населення Харківської ОВО за телефоном гарячої лінії (066) 283-41-43, щоб їх зарахували до цих списків.

Для відновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦПАУ або управління соціального захисту населення в громадах, які прийняли ВПО.


У Мінсоцполітики нагадують, що виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, отримували пенсію в Ощадбанку та не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року, відновиться одразу після її проходження.

Фізичну ідентифікацію для пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, було запроваджено для перевірки, чи справді кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені.

Тим пенсіонерам-ВПО, які не встигли пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року, пенсійні виплати продовжують нараховуватися, але поки що не перераховуються на банківські картки.

Після ідентифікації пенсію виплатять за всі місяці, доки людина її не отримувала.

Пройти ідентифікацію можна:

 • у відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);
 • за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ (авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія. Підпис (Дія ID);
 • за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр ПФУ за номерами 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);
 • у закордонній дипломатичній установі України.


Розмір допомоги для ВПО у червні залишається незмінним:

 • 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;
 • 2 тис. грн. – для дорослих.

Выплаты для ВПЛ с 1 июня: что нужно знать

Так, выплаты ВПЛ с 1 июня продолжат получать наиболее уязвимые лица, которым еще 1 марта автоматически продлили получение пособия на полгода.

Речь идет о ВПЛ, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми, тяжелобольными или лицами с инвалидностью, имеют низкие доходы или не имеют их вовсе.

Перечень ВПЛ, которые будут иметь право на выплаты еще в течение шести месяцев, правительство уточнило 22 марта, одобрив разработанное Минсоцполитики постановление.

Таким образом, право на получение выплат в течение еще шести месяцев имеют:

 • лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
 • дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье менее 9 444 грн, право на получение выплат имеют:

 • лица, ухаживающие за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет;
 • семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
 • лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;
 • студенты, обращающиеся самостоятельно, в возрасте до 23 лет;
 • лица с инвалидностью ІІІ группы;
 • семьи пенсионеров.

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные полгода также имеют лица старше 55 лет.

Следует отметить, что выплаты для ВПЛ могут прекратить в течение двух месяцев после переназначения помощи, если лица, которые не работают, не ухаживают за детьми или людьми с инвалидностью, не будут способствовать своей занятости.

Чтобы не потерять помощь, такое лицо должно стать на учет в центр занятости, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, получить помощь на получение экономической самостоятельности, микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса, ваучер на обучение и т. д.

Люди, которые повторно выехали в рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцов Харьковской области, имеют право на выплаты ВПЛ.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Речь идет, в частности, о гражданах, которые зачислены в списки эвакуированных, которые составляют местные власти.

Те, кто самостоятельно выехал из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обратиться в департамент социальной защиты населения Харьковской ОВО по телефону горячей линии (066) 283-41-43, чтобы их причислили к этим спискам.

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦПАУ или в управление социальной защиты населения в громадах, принявших ВПЛ.

В Минсоцполитики напоминают, что выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, получали пенсию в Сбербанке и не прошли идентификацию до 31 марта 2024 года, возобновится сразу после ее прохождения.

Физическая идентификация для пенсионеров, ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года, была введена для проверки, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они назначены.

Тем пенсионерам-ВПЛ, которые не успели пройти идентификацию до 31 марта 2024 года, пенсионные выплаты продолжают начисляться, но пока не перечисляются на банковские карты.

После идентификации пенсию выплатят за все месяцы, пока человек ее не получал.

Пройти идентификацию можно:

 • в отделении Сбербанка или сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
 • с помощью вебпортала єлектронных услуг ПФУ (авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи Дія. Підпис (Дія ID);
 • с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на вебпортале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр ПФУ по номерам 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);
 • в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Размер пособия для ВПЛ в июне остается неизменным:

 • 3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;
 • 2 тыс. грн – для взрослых.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930