Збір за бронювання військовозобов’язаних, новости Одесса, Одеса новини, Сбор за бронирование военнообязанных
Консультація

Збір за бронювання військовозобов’язаного підприємця становитиме 20,4 тисяч грн.

Фізична особа-підприємець повинна мати обсяг доходу за місяць не менше 61,2 тисяч грн та сплатити збір за бронювання 20,4 тисячі грн за себе і за наявності – за найманого працівника, якого бажає забронювати.

Це передбачено законопроектами, які зареєстрував у Верховній Раді голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха разом із колегами, серед яких зокрема і голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, член Комітету ВР з питань правової політики Володимир Ватрас та інші.

Так, законопроект 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки передбачає, що Кабмін з урахуванням цілей та пріоритетів промислової політики з метою забезпечення прогнозованості (безперервності) кадрової політики суб’єктів господарювання затверджує порядок бронювання військовозобов’язаних.

Змінами до ч. 1 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють у суб’єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних, встановлений Податковим кодексом, та у яких відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів.

Фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання, відповідно до вищеозначених умов, за умови, якщо обсяг доходу ФОП протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом України, та підтвердження ФОП ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звітного (податкового) періоду.

При цьому інший законопроект 11332 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних передбачає, що суб’єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників відповідно до пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу.

Таким чином, збір за бронювання військовозобов’язаних становитиме 20,4 тисячі грн.

Відповідно, трикратний обсяг доходу ФОП, який бажає здійснити бронювання, має становити не менше 61,2 тисяч грн.

Разом із тим, слід зазначити, що законодавці пропонують доручити саме Кабміну затверджувати особливості бронювання суб’єктів господарювання та/або їх найманих працівників. Це означає, що Уряд зможе встановлювати додаткові деталі для такого бронювання.


Сбор за бронирование военнообязанного предпринимателя составит 20,4 тысяч грн

Физическое лицо-предприниматель должно иметь объем дохода за месяц не менее 61,2 тысячи грн и уплатить сбор за бронирование 20,4 тысячи грн за себя и при наличии – за наемного работника, которого желает забронировать.

Это предусмотрено законопроектами, которые зарегистрировал в Верховной Раде председатель Комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Наталуха вместе с коллегами, среди которых и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, член Комитета ВР по правовой политике Владимир Ватрас и другие.

Так, законопроект 11331 о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики предусматривает, что Кабмин с учетом целей и приоритетов промышленной политики с целью обеспечения прогнозируемости (непрерывности) кадровой политики хозяйствующих субъектов утверждает порядок бронирования военнообязанных.

Изменениями к ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие у хозяйствующих субъектов, которые за каждого забронированного работника ежемесячно уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных, установленный Налоговым кодексом и в которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и по уплате общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей.

Физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование, согласно вышеуказанным условиям, при условии, если объем дохода ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом Украины, и подтверждение ФЛП ведение хозяйственной деятельности в течение предыдущего годового отчетного (налогового) периода.

При этом другой законопроект 11332 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных предусматривает, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие бронирование военнообязанных работников в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовку и мобилизацию», уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных на сумму, равную размеру 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Начисление, удержание и уплата (перечисление) сбора в бюджет производятся в порядке, установленном разделом IV настоящего Кодекса.

Таким образом, сбор за бронирование военнообязанных составит 20,4 тысяч грн.

Соответственно, трехкратный объем дохода ФЛП, желающий осуществить бронирование, должен составлять не менее 61,2 тысячи гривен.

Вместе с тем следует отметить, что законодатели предлагают поручить именно Кабмину утверждать особенности бронирования субъектов хозяйствования и/или их наемных работников. Это означает, что Правительство сможет установить дополнительные детали для такого бронирования.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031