Події

Україна відмовляється від дитбудинків сімейного типу

Кабінет Міністрів ініціював законопроєкт, який реорганізує дитячі будинки сімейного типу в прийомні сім’ї. Щоб ініціатива набула чинності, її мають підтримати у Верховній Раді, а потім – підписати Президент.

У Центрі спільних дій вважають, що зміни допоможуть краще підготувати дітей-сиріт до самостійного життя.

Законопроєкт передбачає, що прийомна сім’я зможе добровільно взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей, тимчасово переміщених в межах України або за кордон.

Загалом у прийомній сім’ї має бути не більше восьми дітей, включно з рідними дітьми до 23 років. В одній родині зможе бути максимум шестеро дітей-сиріт. Єдиний виняток, коли ці обмеження не діятимуть – якщо всі влаштовані діти є рідними братами й сестрами. Рішення передати дитину у прийомну сім’ю ухвалює служба у справах дітей.

Чинні дитбудинки сімейного типу автоматично перетворяться на прийомні сім’ї. Якщо там більше шести дітей, їх не забиратимуть. Проте уряд зможе додатково встановити напрям спеціалізації прийомних сімей.

“Наприклад, сім’ї можуть спеціалізуватися на вихованні дітей з інвалідністю, постраждалих від насильства чи з девіантною поведінкою. Такі прийомні сім’ї проходять ретельний відбір, підготовку та нагляд фахівців, щоб забезпечити якісну опіку відповідно до потреб дитини”, – пояснює аналітикиня Ірина Корженкова.

Прийомним батькам, які піклуються про трьох і більше дітей-сиріт, позачергово надаватимуть будинок або багатокімнатну квартиру. Для цього укладатиметься договір про проживання між батьками та органом, що надав житло – наприклад, органом місцевого самоврядування.

Якщо їхня прийомна сім’я перестане діяти, прийомні батьки мають звільнити це помешкання для інших. Якщо вони не матимуть, де жити, їм нададуть інше облаштоване приміщення. Діти-сироти та діти без батьків від 16 років, а також ті, хто втратив житло через війну, отримають право на соціальне житло, якщо у них немає іншого помешкання на підконтрольній Україні території або воно зруйноване.

Аналітикиня Ірина Корженкова наголошує, що обмеження максимальної кількості дітей у прийомних сім’ях до шести забезпечить кращу якість догляду. За її словами, це дозволить прийомним батькам приділяти більше індивідуальної уваги кожній дитині та сприятиме формуванню міцніших емоційних зв’язків.

“Реорганізація дитячих будинків у прийомні сім’ї – це крок до створення середовища, де діти зможуть зростати в любові та підтримці. Діти-сироти отримають не лише приклад сімейних відносин, що неможливо у дитбудинку, а й більш природне середовище для розвитку. Прийомні сім’ї часто краще підготовлені для навчання дітей навичкам, необхідним для самостійного життя”, – підсумовує Ірина Корженкова

________________________________________________________________________________________________________________

Украина отказывается от детдомов семейного типа

Кабинет Министров инициировал законопроект, который реорганизует детские дома семейного типа в приемные семьи. Чтобы инициатива вступила в силу, ее должны поддержать в Верховной Раде, а затем — подписать Президент.

В Центре совместных действий считают, что изменения помогут лучше подготовить детей-сирот к самостоятельной жизни.

Законопроект предусматривает, что приемная семья сможет добровольно взять на воспитание и совместное проживание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе детей, временно перемещенных в пределах Украины или за границу.

Всего в приемной семье должно быть не более восьми детей, включая родных детей до 23 лет. В одной семье сможет быть максимум шесть детей-сирот. Единственное исключение, когда эти ограничения не будут действовать — если все устроенные дети являются родными братьями и сестрами. Решение передать ребенка в приемную семью принимает служба по делам детей.

Действующие детдома семейного типа автоматически превратятся в приемные семьи. Если там больше шести детей, их не будут забирать. Однако правительство сможет дополнительно установить направление специализации приемных семей.

«Например, семьи могут специализироваться на воспитании детей с инвалидностью, пострадавших от насилия или с девиантным поведением. Такие приемные семьи проходят тщательный отбор, подготовку и надзор специалистов, чтобы обеспечить качественную опеку в соответствии с потребностями ребенка», — объясняет аналитик Ирина Корженкова.

Приемным родителям, которые заботятся о трех и более детях-сиротах, вне очереди будут предоставлять дом или многокомнатную квартиру. Для этого будет заключаться договор о проживании между родителями и органом, предоставившим жилье — например, органом местного самоуправления.

Если их приемная семья перестанет действовать, приемные родители должны освободить это помещение для других. Если им негде будет жить, им предоставят другое обустроенное помещение. Дети-сироты и дети без родителей от 16 лет, а также те, кто потерял жилье из-за войны, получат право на социальное жилье, если у них нет другого жилья на подконтрольной Украине территории или оно разрушено.

Аналитик Ирина Корженкова отмечает, что ограничение максимального количества детей в приемных семьях до шести обеспечит лучшее качество ухода. По ее словам, это позволит приемным родителям уделять больше индивидуального внимания каждому ребенку и будет способствовать формированию более крепких эмоциональных связей.

«Реорганизация детских домов в приемные семьи — это шаг к созданию среды, где дети смогут расти в любви и поддержке. Дети-сироты получат не только пример семейных отношений, что невозможно в детдоме, но и более естественную среду для развития. Приемные семьи часто лучше подготовлены для обучения детей навыкам, необходимым для самостоятельной жизни», — заключает Ирина Корженкова

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031