закон про мобілізацію, військовослужбовці, Верховна рада, закон, консультація
Закон

Що передбачає закон про мобілізацію для військових

У законі про мобілізацію, який схвалила Верховна Рада, чималий блок стосується соціального захисту військовослужбовців – лікування,
доплат і відпусток. Зокрема, пропонують додаткові виплати за знищену й захоплену військову техніку.

У Центрі спільних дій пояснили, чому буде важко втілити соціальні гарантії для військовослужбовців, які пропонує закон.

“Якщо держава заявляє, що немає грошей для комплектування, то витрачати гроші на додаткову мотивацію безвідповідально, бо їх
просто немає. Разом із тим, прописано в законі чимало. Хоча фінансові стимули не гарантують того, що військові зможуть довше вести бойові дії”
, – наголошує керівниця напряму національної аналітики Центру спільних дій Оксана Заболотна.

Закон зобовʼязує Кабінет Міністрів розробити розміри й порядок додаткової щомісячної винагороди. Крім того, він має встановити
розміри винагороди за знищену й захоплену військову техніку (від 12 до більш як 900 тисяч гривень).

Також у разі укладення першого контракту військовий матиме право на компенсацію половини від першого внеску за кредитом в рамках
програми єОселя. А ще – на додаткову виплату 100 тисяч гривень після першого й другого року служби. Також військовослужбовці матимуть право протягом трьох місяців після укладення контракту отримати сертифікат на 150 тисяч гривень для купівлі авто.

Аналітикиня Оксана Заболотна звертає увагу на те, що ця норма несправедлива щодо військових, які служать від початку широкомасштабного
вторгнення (чи навіть раніше).

“Закон пропонує бонуси лише тим, хто зараз підпише перший контракт. А люди, які три роки відвоювали, не можуть цим скористатися. Тобто я вчора прийшов – отримаю єОселю і єМашину. А ті, хто третій рік з окопів не вилазить, отримує
єНічого”
, – каже Оксана Заболотна.

Також, згідно з законом, якщо військовослужбовець виведений у розпорядження командира, бо потребує тривалого лікування, то
за ним зберігаються щомісячні виплати протягом всього терміну лікування. Тим, хто знаходиться у відрядженні, мають відшкодувати фактичні витрати, покривати харчування й добові. На три місяці зберігаються виплати для тих, хто взяв відпустку після звільнення
з полону.

Щодо відпусток, то щорічна відпустка має надаватися частинами, але є умова: основна її частина – не менше 15 календарних днів
та при одночасній відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

“Враховуючи дефіцит кадрів в армії та загальну тенденцію до недоукомплектованості підрозділів, отримати відпустку буде малореально на практиці”,
– пояснює експертка.

Також закон встановлює розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Вона не може бути меншою, ніж
15 мільйонів гривень.

Юристка вважає, що в держави немає реальної фінансової спроможності забезпечити прописані
норми. “Доцільніше було б не показово посилювати соціальний захист, а посилювати оборону й при цьому змінювати умови служби. Декларуючи такі фінансові бонуси, держава просто обманює. А невиконані обіцянки згодом підірвуть довіру до влади”, – каже вона.

Варто зауважити, що напередодні голосування за фінальний текст законопроєкту про мобілізацію з нього виключили норми про демобілізацію
військових після 36 місяців безперервної служби.


Що передбачає закон про мобілізацію для військових

В законе о мобилизации, одобренном Верховной Радой, немалый блок касается социальной защиты военнослужащих — лечение,
доплат и отпусков, в частности, предлагают дополнительные выплаты за уничтоженную и захваченную военную технику.

В Центре совместных действий объяснили, почему будет трудно реализовать социальные гарантии для военнослужащих, которые предлагает закон.

“Если государство заявляет, что нет денег для комплектования, то тратить деньги на дополнительную мотивацию безответственно, потому что их
просто нет. Вместе с тем прописано в законе немало. Хотя финансовые стимулы не гарантируют того, что военные смогут дольше вести боевые действия”
, – отмечает руководитель направления национальной аналитики Центра совместных действий Оксана Заболотная.

Закон обязывает Кабинет Министров разработать размеры и порядок дополнительного ежемесячного вознаграждения. Кроме того, он должен установить
размеры вознаграждения за уничтоженную и захваченную военную технику (от 12 до 900 тысяч гривен).

Также в случае заключения первого контракта военный будет иметь право на компенсацию половины первого взноса по кредиту в рамках
программы есть Обитель. А еще – в дополнительную выплату 100 тысяч гривен после первого и второго года службы. Также военнослужащие будут иметь право в течение трех месяцев после заключения контракта получить сертификат на 150 тысяч гривен на покупку авто.

Аналитика Оксана Заболотная обращает внимание на то, что эта норма несправедлива в отношении военных, которые служат с начала широкомасштабного.
вторжение (или даже раньше).

«Закон предлагает бонусы только тем, кто сейчас подпишет первый контракт. А люди, три года отвоевавшие, не могут этим воспользоваться. То есть я вчера пришел – получу есел и емашину. А те, кто третий год из окопов не вылезает, получает
есть Ничего”
, – говорит Оксана Заболотная.

Также, согласно закону, если военнослужащий выведен в распоряжение командира, потому что требует длительного лечения, то
за ним сохраняются ежемесячные выплаты в течение всего срока лечения. Находящимся в командировке должны возместить фактические расходы, покрывать питание и суточные. На три месяца сохраняются выплаты для тех, кто взял отпуск после увольнения
из плена.

Что касается отпусков, то ежегодный отпуск должен предоставляться по частям, но есть условие: основная его часть – не менее 15 календарных дней.
и при одновременном отсутствии в пределах 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

«Учитывая дефицит кадров в армии и общую тенденцию к недоукомплектованности подразделений, получить отпуск будет малореально на практике»,
– объясняет эксперт.

Также закон устанавливает размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего. Она не может быть меньше, чем
15 миллионов гривен.

Юристка считает, что у государства нет реальной финансовой способности обеспечить прописанные
нормы. «Целесообразнее было бы не показательно усиливать социальную защиту, а усиливать оборону и при этом изменять условия службы. Декларируя такие финансовые бонусы, государство просто обманывает. А невыполненные обещания со временем подорвут доверие к власти», – говорит она.

Следует заметить, что накануне голосования за финальный текст законопроекта о мобилизации из него исключили нормы о демобилизации
военных после 36 месяцев непрерывной службы.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031