акциз голограма алкоголь сигарети Гетьманцев
Закон

До Верховної Ради внесено законопроект про заборону старих акцизних марок

Верховна Рада може ухвалити закон, який з 1 червня заборонить продаж тютюнової продукції, а з 1 вересня – алкогольної продукції з акцизними марками старого зразка.

Поспіх та ігнорування наслідків таких змін ставлять під удар одразу три галузі — алкогольну, тютюнову та рітейл.

1 лютого відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетьманцева. Саме він несподівано вніс у проект закону №9662 поправку, згідно з якою обіг виробів зі старими акцизними марками буде заборонено. Глава комітету пояснив свою ініціативу необхідністю боротьби із нелегальним ринком.

Як відомо, нові зразки акцизних марок – з голограмами – почали використовувати з 1 вересня 2023 року. При цьому закон не обмежує термін використання старих марок, тобто продавати продукцію зі старими марками можна, поки вони не закінчаться.

Поправка Гетьманцева стала для бізнесу несподіваною.

Громадська спілка «Український фуд-рітейл альянс» заявила, що ця поправка не вплине на зниження тіньового ринку, а навпаки — призведе до наповнення ринку підакцизних товарів нелегальною продукцією, а також недоотримання державою податкових надходжень.

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» зазначає, що виробники так і не отримали відповіді на питання, що вони мають робити з продукцією зі старими марками. У будь-якому випадку, її не тільки буде заборонено продавати, але навіть зберігати та транспортувати, що призведе до суттєвих фінансових втрат та додаткових витрат.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄВА) також вважає, що виправлення Гетьманцева завдасть необґрунтованих збитків легальному бізнесу.

«Вимога вилучати акцизні марки старого зразка завдасть учасникам ринку необґрунтованих збитків через втрату продукції, оскільки разом із пропозицією вилучення марок не передбачається відшкодування державою понесених бізнесом витрат на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів», — йдеться у заяві ЄВА.

Збитки бізнесу за обмеження терміну використання продукції зі старими марками ЄВА оцінює у десятки мільярдів гривень.

Американська торгова палата назвала поправку Гетьманцева необґрунтованою, неефективною, алогічною та протиправною за своєю суттю.

«Складається таке враження, що ідея скоротити терміни реалізації продукції зі старими марками виникла на порожньому місці, оскільки користі від цього не буде не лише виробникам, а й державі. Хоча, підозрюю, що це на руку тим, хто виробляє ці марки», — цитує РБК-Україна одного із великих виробників алкоголю на умовах анонімності.

**

В Верховный совет внесен закон о запрещении старых акцизных марок

Верховная Рада может принять закон, с 1 июня запретит продажу табачной продукции, а с 1 сентября – алкогольной продукции с акцизными марками старого образца.

Спешка и игнорирование последствий таких изменений ставят под удар сразу три ветви — алкогольную, табачную и ритейл.

1 февраля состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике под председательством Даниила Гетьманцева. Именно он неожиданно внес в проект закона №9662 поправку, согласно которой обращение изделий со старыми акцизными марками будет запрещено. Глава комитета объяснил свою инициативу необходимостью борьбы с нелегальным рынком.

Как известно, новые образцы акцизных марок – с голограммами – начали использовать с 1 сентября 2023 года. При этом закон не ограничивает сроки использования старых марок, то есть продавать продукцию со старыми марками можно, пока они не закончатся.

Поправка Гетманцева стала для бизнеса неожиданной.

Общественный союз «Украинский фуд-ритейл альянс» заявил, что эта поправка не повлияет на снижение теневого рынка, а наоборот приведет к наполнению рынка подакцизных товаров нелегальной продукцией, а также недополучению государством налоговых поступлений.

Украинская Ассоциация производителей табачных изделий «Укртабак» отмечает, что производители так и не получили ответ на вопрос, что они должны делать с продукцией со старыми марками. В любом случае ее не только будет запрещено продавать, но даже хранить и транспортировать, что приведет к существенным финансовым потерям и дополнительным расходам.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) также считает, что исправление Гетманцева нанесет необоснованные убытки легальному бизнесу.

«Требование изымать акцизные марки старого образца нанесет участникам рынка необоснованные убытки из-за потери продукции, поскольку вместе с предложением изъятия марок не предусматривается возмещение государством понесенных бизнесом затрат на изготовление и реализацию подакцизных товаров», — говорится в заявлении ЕВА.

Ущерб бизнесу за ограничение срока использования продукции со старыми марками ЕВА оценивает в десятки миллиардов гривен.

Американская торговая палата назвала поправку Гетманцева необоснованной, неэффективной, алогичной и противоправной по своей сути.

«Создается такое впечатление, что идея сократить сроки реализации продукции со старыми марками возникла на пустом месте, поскольку пользы от этого не будет не только производителям, но и государству. Хотя подозреваю, что это на руку тем, кто производит эти марки», — цитирует РБК-Украина одного из крупных производителей алкоголя на условиях анонимности.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930