класифікатор професій нові професії классификатор профессий новые профессии
Економіка

В Україні з’явилось 42 нові професії

На ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.

Перелік професій оновлено відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін у сфері ІТ-технологій, де з’явиться чимало нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додано професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі – протезистів-ортезистів.

Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:

 • «Адміністратор веб-ресурсів»;
 • «Аналітик мобільних додатків»;
 • «Інженер зі штучного інтелекту»;
 • «Розробник штучного інтелекту»;
 • «Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології)»;
 • «Розробник хмарної архітектури»;
 • «Фахівець з безпеки електронних комунікацій» тощо.

9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема:

 • «Аналітик комп’ютерного банку даних» змінено на «Аналітик даних»;
 • «Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення» – на «Аналітик програмного забезпечення»;
 • «Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів» – на «Інженер з програмного забезпечення» тощо.

До Класифікатора професій внесено ряд позицій, у яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

 • «Протезист-ортезист»;
 • «Оператор Служби 112» (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»);
 • «Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;
 • «Інструктор з просторового орієнтування та мобільності»;
 • «Фахівець з розмінування»;
 • «Аудитор за видами діяльності»;
 • «Фінансовий аналітик»;
 • «Оператор установок дробометного очищення»;
 • «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів».

Довідка ДО

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт (професії, посади, заняття), що містяться у Класифікаторі професій, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

**

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛОСЬ 42 НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

На рынке труда появились 42 новых профессии, в том числе в сфере ИТ, здравоохранения, а также в социальной, финансовой.

Перечень профессий обновлен в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится немало новых профессий, отвечающих реалиям и востребованных работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавлены профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь есть специалисты по разминированию, в медицинской отрасли — протезистов-ортезистов.

Классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ИТ-сферы, например такими профессиями, как:

 • «Администратор веб-ресурсов»;
 • «Аналитик мобильных приложений»;
 • «Инженер по искусственному интеллекту»;
 • «разработчик искусственного интеллекта»;
 • «Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии)»;
 • «разработчик облачной архитектуры»;
 • «Специалист по безопасности электронных коммуникаций» и т.д.


9 профессиональных названий работ в ИТ-сфере приведены в соответствие с современными технологиями, в частности:

 • «Аналитик компьютерного банка данных» изменен на «Аналитик данных»;
 • «Аналитик операционного и прикладного программного обеспечения» — на «Аналитик программного обеспечения»;
 • «Инженер по программному обеспечению компьютеров» – на «Инженер по программному обеспечению» и т.д.


В Классификатор профессий внесен ряд позиций, в которых возникла насущная потребность в последнее время, в частности:

 • «Протезист-ортезист»;
 • «Оператор Службы 112» (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»);
 • «Очередной подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты»;
 • «Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности»;
 • «Специалист по разминированию»;
 • «Аудитор по видам деятельности»;
 • «Финансовый аналитик»;
 • «Оператор установок дробометной очистки»;
 • «Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов».


Справка ДО


На сегодняшний день в Классификатор профессий включено 9 172 профессиональных названия работ. Профессиональные названия работ (профессии, должности, занятия), содержащиеся в Классификаторе профессий, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of ).

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031