Одещина

На Одещині співробітники ТЦК затримали головреда Економічної правди: коментар ОК «Південь»

Головний редактор «Економічної правди» Дмитро Дєнков вийшов на зв’язок після того, як головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що в Білгород-Дністровському Одеської області співробітники ТЦК близько доби утримують Дєнкова без змоги вийти на зв’язок з рідними.

Дєнков опублікував реакцію у своєму Facebook.

«Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант», — написав він.

Раніше головред «Української правди» Мусаєва повідомила: «За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок».

Вона додала, що місце знаходження Дєнкова в ТЦК Білгород-Дністровського з’ясували після того, як батьки головреда ЕП подали заяву в поліцію на розшук.

Військові заявили, що Дєнков довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук.

Напередодні, його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

«Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники склали на Дєнкова адмінпротокол й доставили його до РТЦК та СП.

«Враховуючи розбіжності, щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеський обласний ТЦК та СП. Нагадуємо, що відповідно до норм чинного законодавства, військовозобов’язані повинні оновити свої дані у районих ТЦК та СП. Дія закону поширюється на усі відповідні категорії громадян. Разом з тим, захист України — конституційний обов’язок усіх громадян і ця норма не трансформується залежно від суспільного чи професійного статусу будь-кого», — прокоментували в ОК «Південь».

Згодом Українська правда оприлюднила свою позицію щодо затримання головреда Дєнкова. Про це йдеться в колонці головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої. 

Вона повідомила, що ще до 26 травня Дєнков обговорював можливість піти служити, а останні кілька тижнів готувався до цього. Втім, порадившись з редакцією він вирішив, що мобілізується після проведення банківського форуму в кінці червні, оскільки це був важливий захід. 

За словами Мусаєвої, журналіст оновив свої дані в Резерв+ у перший день після запуску застосунку. Інформацію оприлюднену ОК «Південь» щодо того, що «зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані», вона назвала «неправдою». 

«Дмитро їхав до Одеської області провідати своїх батьків, які там живуть. Його затримали прикордонники на транзитній ділянці. Справа в тому, що щоб потрапити до села, звідки Дмитро родом, потрібно проїхати через частину дороги, що пролягає в прикордонній молдовській зоні, іншого шляху там немає. Усе, що ми знаємо станом на зараз це те, що його затримали прикордонники. Згодом вони передали нашого колегу співробітникам ТЦК, хоча центр не є ані судовим органом, ані органом слідства», — йдеться у дописі. 

Після цього Дєнков перестав виходити на зв’язок, у нього забрали телефон та ноутбук. Місце розташування журналіста вдалося з’ясувати лише після того, як його батьки написали заяву на розшук. 

«Ми вирішили вийти в публічну площину і розповісти про це своїй аудиторії, бо це правопорушення – позбавляти людину можливості зв’язатися з рідними та попередити їх. Ми робили це і раніше в таких випадках. Моя особиста думка — це абсолютна ганебна практика, яка має припинитися негайно і яка ще більше лякає людей та руйнує довіру та повагу до ТЦК та держави загалом. Такі випадки точно не сприяють мотивації людей долучатися до захисту держави та грають на руку ворогу», — наголосила Мусаєва. 

________________________________________________________________________________________________________________

В Одесской области сотрудники ТЦК задержали главреда Экономической правды: комментарий ОК «Юг»

Главный редактор «Экономической правды» Дмитрий Денков вышел на связь после того, как главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева заявила, что в Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники ТЦК около суток удерживают Денкова без возможности выйти на связь с родными.

Денков опубликовал реакцию в своем Facebook.

«Друзья, большое спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не испытывал. Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента. Вскоре расскажу. Это лучший для меня вариант», — написал он.

Ранее главред «Украинской правды» Мусаева сообщила: «По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь».

Она добавила, что место нахождения Денкова в ТЦК Белгород-Днестровского выяснили после того, как родители главреда ЭП подали заявление в полицию на розыск.

Военные заявили, что Денков долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск.

Накануне, его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

«Указанные гражданином основания для перемещения транзитным участком с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники составили на Денкова админпротокол и доставили его в РТЦК и СП.

«Учитывая разногласия по ситуации, которые возникли в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесский областной ТЦК и СП. Напоминаем, что в соответствии с нормами действующего законодательства, военнообязанные должны обновить свои данные в районных ТЦК и СП. Действие закона распространяется на все соответствующие категории граждан. Вместе с тем, защита Украины — конституционная обязанность всех граждан и эта норма не трансформируется в зависимости от общественного или профессионального статуса любого», — прокомментировали в ОК „Юг“.

Впоследствии Украинская правда обнародовала свою позицию по задержанию главреда Денкова. Об этом говорится в колонке главного редактора УП Севгиль Мусаевой.

Она сообщила, что еще до 26 мая Денков обсуждал возможность пойти служить, а последние несколько недель готовился к этому. Впрочем, посоветовавшись с редакцией он решил, что мобилизуется после проведения банковского форума в конце июня, поскольку это было важное мероприятие.

По словам Мусаевой, журналист обновил свои данные в Резерв+ в первый день после запуска приложения. Информацию обнародованную ОК «Юг» о том, что «указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные», она назвала «неправдой».

«Дмитрий ехал в Одесскую область навестить своих родителей, которые там живут. Его задержали пограничники на транзитном участке. Дело в том, что чтобы попасть в село, откуда Дмитрий родом, нужно проехать через часть дороги, пролегающей в приграничной молдавской зоне, другого пути там нет. Все, что мы знаем по состоянию на сейчас это то, что его задержали пограничники. Впоследствии они передали нашего коллегу сотрудникам ТЦК, хотя центр не является ни судебным органом, ни органом следствия», — говорится в заметке.

После этого Денков перестал выходить на связь, у него забрали телефон и ноутбук. Местоположение журналиста удалось выяснить только после того, как его родители написали заявление на розыск.

«Мы решили выйти в публичную плоскость и рассказать об этом своей аудитории, потому что это правонарушение — лишать человека возможности связаться с родными и предупредить их. Мы делали это и раньше в таких случаях. Мое личное мнение — это абсолютная позорная практика, которая должна прекратиться немедленно и которая еще больше пугает людей и разрушает доверие и уважение к ТЦК и государству в целом. Такие случаи точно не способствуют мотивации людей участвовать в защите государства и играют на руку врагу», — отметила Мусаева.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930