мінімальна зарплата пенсія минималка мінімалка минимальна зарплата пенсия Украина
Гроші

З 1 січня встановлено нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати

До уваги фізичних осіб – платників єдиного податку першої – третьої груп!

З 01.01.2024 відповідно до статей 7 та 8  Закону України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено місячні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3028 грн та мінімальної заробітної плати –  7100 гривень.

Про це повідомляє Головне управління ДПС в Одеській області.


Згідно з Податковим кодексом України (далі – ПКУ) граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої – третьої груп розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Отже, у 2024 році розмір доходу для фізичних осіб – платників єдиного податку не повинен перевищувати такі суми для:

 • першої групи платників єдиного податку –  1 185 700 грн;
 • другої групи платників єдиного податку – 5 921 400 грн;
 • третьої групи платників єдиного податку – 8 285 700 гривень.


Щодо ставок єдиного податку (загальні положення)


Згідно з п. 293.1 ст. 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 • для першої групи платників єдиного податку – не більше 10 відсотків
 • розміру прожиткового мінімуму;
 • для другої групи платників єдиного податку – не більше 20 відсотків
 • розміру мінімальної заробітної плати.


Отже, максимальний місячний розмір єдиного податку у 2024 році для ФОП – платників єдиного податку першої групи становить 302,80 грн, для платників єдиного податку другої групи – 1420,0 гривень.

Відповідно до п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

 • 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з
 • ПКУ;
 • 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до
 • складу єдиного податку.


При цьому слід враховувати, що згідно з п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (ФОП) у розмірі 15 відсотків:

 • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3  п.
 • 291.4 ст. 291 ПКУ;
 • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у
 • реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж
 • зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають
 • права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від
 • провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 п. 291.4 ст. 291
 • ПКУ відповідно.

**

С 1 ЯНВАРЯ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ

Вниманию физических лиц – плательщиков единого налога первой – третьей групп!

С 01.01.2024 в соответствии со статьями 7 и 8 Закона Украины от 09.11.2023 № 3460-IX «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» установлены месячные размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц в сумме 3028 грн и минимальной заработной платы – 100 грн.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

Согласно Налоговому кодексу Украины (далее – НКУ) предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой – третьей групп рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Следовательно, в 2024 году размер дохода для физических лиц – плательщиков единого налога не должен превышать следующие суммы для:

 • первой группы плательщиков единого налога – 1185700 грн;
 • второй группы плательщиков единого налога – 5921400 грн;
 • третьей группы плательщиков единого налога – 8285700 гривен.

Относительно ставок единого налога (общие положения)

Согласно п. 293.1 ст. 293 НКУ ставки единого налога для плательщиков первой группы устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) до размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года (далее – прожиточный минимум), второй группы – в процентах (фиксированные ставки) в размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (далее – минимальная заработная плата).

Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами для физических лиц – предпринимателей (далее – ФЛП), осуществляющих хозяйственную деятельность в зависимости от вида хозяйственной деятельности в расчете на календарный месяц:

 • для первой группы плательщиков единого налога – не более 10 процентов
 • размера прожиточного минимума;
 • для второй группы плательщиков единого налога – не более 20 процентов
 • размера минимальной заработной платы

Следовательно, максимальный месячный размер единого налога в 2024 году для ФЛП – плательщиков единого налога первой группы составляет 302,80 грн, для плательщиков единого налога второй группы – 1420,0 гривен.

Согласно п. 293.3 ст. 293 НКУ процентная ставка единого налога для плательщиков третьей группы устанавливается в размере:

 • 3% дохода – в случае уплаты налога на добавленную стоимость согласно
 • НКУ;
 • 5% дохода – в случае включения налога на добавленную стоимость в
 • состава единого налога

При этом следует учитывать, что согласно п. 293.4 ст. 293 НКУ ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой – третьей группы (ФЛП) в размере 15 процентов:

 • в сумму превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 п.
 • 291.4 ст. 291 НКУ;
 • к доходу, полученному от осуществления деятельности, не указанной в
 • реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;
 • к доходу, полученному при применении другого способа расчетов, чем
 • указанный в главе 1 раздела XIV НКУ;
 • к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, не дающих
 • права применять упрощенную систему налогообложения;
 • к доходу, полученному плательщиками первой или второй группы от
 • осуществление деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 п. 291.4 ст. 291
 • НКУ соответственно.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930