Сергеевка дом ракета Сергіївка будинок ракета
Війна

СБУ провела обшуки в сільраді на Одещині

Оперативні заходи відбулися в приміщенні Сергіївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Повідомляється, що це пов’язано з фінансуванням, виділеним на відновлення багатостраждальної дев’ятиповерхівки, яка постраждала під час ракетної атаки Росії 1 липня 2022 року.

У жовтні-листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури провела два тендери на проведення ремонтних робіт у будинку. Вартість всіх робіт спочатку оцінили у 75 млн грн. В результаті було прийнято пропозицію ПП “Диск-Юг”, що запропонувало за свої послуги 73,5 млн. грн. Роботи мали початися 11 грудня 2023 року.

Проте 11 січня 2024 року дердавні аудитори вирішили провести моніторинг процедури закупівлі, та виявила низку невідповідностей договору з початковими вимогами, зокрема, брак низки фахівців. Чи були усунені зауваження аудиторів і чи розпочала компанія старт робіт – поки невідомо.

Довідка ДО

Це вже четверта спроба відремонтувати багатоповерхівку в Сергіївці, знищено ворожою ракетою. Спочатку в 2022 році на ці цілі виділили 22,5 млн грн при попередньому кошторисі в 63 мільйони. Комунальне підприємство Сергіївки «Курорт Сервіс» уклало угоду з компанією КВАДР 77 з Білгород-Дністровська, яка належить Дмитру Пєнову, на суми 2,3 та 10,2 млн грн. Проте роботи до ладу так і не стартували. Очевидно, з цим і пов’язані обшуки в Сергіївській сільраді.

У березні 2023-го «Курорт-Сервіс» зробив ще одну спробу провести аукціон — вже на 45 мільйонів, однак у результаті торги не відбулися. Наприкінці липня за відновлення дев’ятиповерхівки у Сергіївці взялася держава в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури. На ці цілі уряд виділив 90 млн грн із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи згідно з останнім тендером підрядник має завершити до кінця грудня 2024 року.

«Правоохоронці встановили, що директор ПП «КВАДР 77» у змові із службовими особами Сергіївської селищної ради вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості, — писала щодо діяльністі Пєнова газета «Юг». — Зокрема, будівельні матеріали, які фактично були отримані від замовника безкоштовно, вказувалися, як закуплені за кошти підприємства. Для підтвердження фактів їх «закупівлі» підприємство, попередньо домовившись з «постачальниками», оформлювало відповідні документи (накладні) та здійснювало за ними оплату. Товар при цьому залишався на місці продажу. Отримані гроші контрагенти переводили у готівку та передавали керівництву компанії.  

Також підприємство під час виконання робіт застосувало неякісні будівельні матеріали, вартість яких була значно нижча, ніж вказана у проектно-кошторисній документації. Роботи виконувалися із порушенням будівельних норм та проектних вимог».

ПП «КВАДР 77» зареєстроване в місті Білгород-Дністровському за адресою, що знаходиться у житловому будинку. Підприємство має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності – усього їх двадцять сім. При цьому розмір його статутного капіталу становить 3 000 гривень.

Однак останній факт не заважає підприємству регулярно отримувати замовлення на ремонт будівель, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

«Це будівельна фірма з Білгорода-Дністровського, що єдиною погодилася виконати необхідні термінові роботи. Очолює це підприємство Дмитро Пєнов, людина, яка все життя працювала у будівельній галузі, має досвід будівництва промислових об’єктів та житлових будинків. Дмитро Пєнов свого часу отримав звання Заслуженого будівельника України. Хто хоче з ним познайомитися особисто, можу організувати зустріч», – так високо оцінював роботу Пєнова заступник голови Сергіївської ТГ Олександр Дукач.

Реальний рівень об’єктивності такої думки тепер встановлять правоохоронці.

**

СБУ провела обыски в сельсовете Одесской области

Оперативные мероприятия прошли в помещении Сергеевского сельского совета Белгород-Днестровского района Одесской области.

Сообщается, что это связано с финансированием, выделенным на восстановление многострадальной девятиэтажки, пострадавшей во время ракетной атаки России 1 июля 2022 года.

В октябре-ноябре прошлого года Служба обновления и развития инфраструктуры провела два тендера на проведение ремонтных работ в доме. Стоимость всех работ поначалу оценили в 75 млн грн. В результате было принято предложение ЧП «Диск-Юг», предложившее за свои услуги 73,5 млн. грн. Работы должны были начаться 11 декабря 2023 года.

Однако 11 января 2024 года аудиторы решили провести мониторинг процедуры закупки, и выявила ряд несоответствий договора с начальными требованиями, в частности, нехватку ряда специалистов. Были ли устранены замечания аудиторов и начала ли компания старт работ – пока неизвестно.

Справка ДО

Это уже четвертая попытка отремонтировать многоэтажку в Сергеевке, уничтоженная вражеской ракетой. Сначала в 2022 году на эти цели выделили 22,5 млн грн при предварительной смете в 63 миллиона. Коммунальное предприятие Сергеевки «Курорт Сервис» заключило соглашение с компанией КВАДР 77 из Белгород-Днестровского, принадлежащей Дмитрию Пенову, на суммы 2,3 и 10,2 млн грн. Однако работы так и не стартовали. Очевидно, с этим и связаны обыски в Сергеевском сельсовете.

В марте 2023-го Курорт-Сервис сделал еще одну попытку провести аукцион — уже на 45 миллионов, однако в результате торги не состоялись. В конце июля за восстановление девятиэтажки в Сергеевке взялось государство в лице Службы восстановления и развития инфраструктуры. На эти цели правительство выделило 90 млн. грн. из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Работы по последнему тендеру подрядчик должен завершить до конца декабря 2024 года.

«Правоохранители установили, что директор ЧП «КВАДР 77» в сговоре с должностными лицами Сергеевского поселкового совета вносили в акты выполненных работ ложные сведения, — писала о деятельности Пенова газета «Юг». — В частности, строительные материалы, фактически полученные от заказчика бесплатно, указывались, как закуплены за средства предприятия. Для подтверждения фактов их «закупки» предприятие, предварительно договорившись с «поставщиками», оформляло соответствующие документы (накладные) и производило по ним оплату. Товар при этом оставался на месте продажи. Полученные деньги контрагенты обналичивали и передавали руководству компании.

Также предприятие при выполнении работ применило некачественные строительные материалы, стоимость которых была значительно ниже, чем указана в проектно-сметной документации. Работы выполнялись с нарушением строительных норм и проектных требований».

ЧП «КВАДР 77» зарегистрировано в городе Белгород-Днестровском по адресу, который находится в жилом доме. Предприятие имеет широкий перечень зарегистрированных видов деятельности – всего двадцать семь. При этом размер его уставного капитала составляет 3000 гривен.

Однако последний факт не мешает предприятию регулярно получать заказы на ремонт зданий, пострадавших в результате вражеских обстрелов.

«Это строительная фирма из Белгорода-Днестровского, единственной согласившейся выполнить необходимые срочные работы. Возглавляет это предприятие Дмитрий Пенов, человек, всю жизнь работавший в строительной отрасли, имеющий опыт строительства промышленных объектов и жилых домов. Дмитрий Пенов в свое время получил звание Заслуженного строителя Украины. Кто хочет с ним познакомиться лично, могу организовать встречу», – так высоко оценивал работу Пенова заместитель председателя Сергеевской ТГ Александр Дукач.

Реальный уровень объективности такого мнения теперь установят правоохранители.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031