2924 рік прогноз погоди
Війна

Кліматичний рекорд: 2024 рік буде спекотнішим за 2023-й — синоптики

Бабак Тимко, що живе на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, спрогнозував, коли Україні чекати весни. Якщо вірити чотирилапому “синоптику”, тепло прийде до нас уже за 6 тижнів. Колега Тимка на іншому континенті — американський бабак Філ — пообіцяв цьогоріч ранню весну.

Передбачення на наступний рік зробили не лише бабаки. Свої прогнози оприлюднили і метеорологи, і кліматологи. Фахівці, зокрема, попередили про подальше зростання температури на планеті, а також про — загрози різноманітних катаклізмів.

Кліматичні рекорди

2023 рік став найтеплішим за всю історію спостережень, які ведуть від 1850 року. На планеті було на 1,48°С спекотніше, порівняно з періодом, коли людство ще не почало масово спалювати викопне паливо. Про це йдеться у звіті агентства ЄС з моніторингу зміни клімату Copernicus. Середня температура у 2023 році була на 0,17°С вищою, ніж у 2016-му, який раніше вважали найспекотнішим роком в історії. А це свідчить про дуже значне підвищення кліматичних показників.
Основною причиною прискорення глобального потепління вчені називають рекордні викиди вуглекислого газу, а також повернення природного кліматичного явища Ель-Ніньо. І прогнозують, що температура на планеті ростиме й далі: підвищення у 1,5°С відбудеться вже у найближчі 12 місяців.
У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) при ООН додають: 2024-й рік може побити температурний рекорд 2023-го. “Враховуючи, що Ель-Ніньйо, зазвичай, найбільше впливає на глобальну температуру після свого піку, 2024 рік може бути ще спекотнішим (за 2023-й рік — ред.)”, — йдеться у пресрелізі ВМО.

Війна погіршує ситуацію

Величезної шкоди планеті завдає і війна Росії проти України, адже провокує масштабні викиди парникових газів. Передусім через споживання пального військовою технікою, розвири боєприпасів. Також негативний вплив спричиняють пожежі, які починаються через бойові дії. У грудні минулого року цю проблему обговорювали на полях кліматичної конференції ООН у Дубаї та анонсували уже третій звіт щодо впливу російської війни на клімат.
За наявними ж нині даними, викиди вуглекислого газу лише за перший рік повномасштабної війни склали 120 млн тонн СО2 екв. Стільки парникових газів за цей же час, до прикладу, викинула в атмосферу Бельгія.
Війна буде мати вплив на клімат навіть після завершення, попереджають експерти. Адже й відбудова пошкодженої інфраструктури: будинків, шкіл, лікарень, мостів та доріг, спричинятиме значні викиди СО2.

Вчені прогнозують катаклізми

Як розповіла кліматолог Віра Балабух, проблема сучасних кліматичних змін полягає у тому, що відбуваються аж надто швидко. Ті коливання температури, які зараз бачить за життя лише одне покоління людей, раніше тривали б впродовж 1400 років. Тож через глобальне потепління на всю планету та Україну, зокрема, очікує все більше аномальних погодних явищ. І трапитися можуть вже 2024 року.

“За оцінками Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, інтенсивність і частота таких явищ зростає. Крім того, ми стаємо свідками безпрецедентних явищ, які раніше взагалі не могли б виникнути, якби не глобальне потепління. То ж ймовірно і 2024 рік не буде винятком і ми з вами ще не раз почуємо про надзвичайні погодні події.
На жаль, за кліматичними прогнозами очікується, що екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки. Тож ми маємо бути до цього готовими й докласти максимум зусиль, щоб не допустити підвищення глобальної температури повітря понад 2°С, а краще зупинити на 1,5°С, скоротивши викиди парникових газів”,
— цитує кліматолога Центр громадського моніторингу та контролю.

**

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕКОРД: 2024 ГОД БУДЕТ ЖАРЧЕ 2023-ГО — СИНОПТИКИ

Сурок Тимка, живущий на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина, спрогнозировал, когда Украине ждать весны. Если верить четырехлапому «синоптику», тепло придет к нам уже через 6 недель. Коллега Тимки на другом континенте — американский сурок Фил — пообещал в этом году раннюю весну.

Предсказание на следующий год сделали не только сурки. Свои прогнозы обнародовали и метеорологи, и климатологи. Специалисты, в частности, предупредили о дальнейшем росте температуры на планете, а также об угрозах различных катаклизмов.

Климатические рекорды

2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, ведущих с 1850 года. На планете было на 1,48°С жарче по сравнению с периодом, когда человечество еще не начало массово сжигать ископаемое топливо. Об этом говорится в отчете агентства ЕС по мониторингу изменения климата Copernicus. Средняя температура в 2023 году была на 0,17 ° С выше, чем в 2016-м, который раньше считали самым жарким годом в истории. А это свидетельствует об очень значительном повышении климатических показателей.
Основной причиной ускорения глобального потепления учёные называют рекордные выбросы углекислого газа, а также возвращение природного климатического явления Эль-Ниньо. И прогнозируют, что температура на планете будет расти и дальше: повышение в 1,5°С состоится уже в ближайшие 12 месяцев.
Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН добавляют: 2024 год может побить температурный рекорд 2023-го. «Учитывая, что Эль-Ниньо, как правило, больше всего влияет на глобальную температуру после своего пика, 2024 год может быть еще более жарким (за 2023 год — ред.)», — говорится в прессрелизе ВМО.

Война усугубляет ситуацию

Большой вред планете наносит и война России против Украины, ведь провоцирует масштабные выбросы парниковых газов. Прежде всего, из-за потребления горючего военной техникой, развиры боеприпасов. Также негативное влияние оказывают пожары, которые начинаются из-за боевых действий. В декабре прошлого года эту проблему обсуждали на полях климатической конференции ООН в Дубае и анонсировали третий отчет о влиянии российской войны на климат.
По имеющимся же данным, выбросы углекислого газа только за первый год полномасштабной войны составили 120 млн тонн СО2 экв. Столько парниковых газов за это же время, например, выбросила в атмосферу Бельгия.
Война будет иметь влияние на климат даже по завершении, предупреждают эксперты. Ведь и восстановление поврежденной инфраструктуры: домов, школ, больниц, мостов и дорог, повлечет за собой значительные выбросы СО2.

Ученые прогнозируют катаклизмы

Как рассказала климатолог Вера Балабух, проблема современных климатических изменений заключается в том, что происходят слишком быстро. Те колебания температуры, которые сейчас видит при жизни только одно поколение людей, продолжались бы на протяжении 1400 лет. Поэтому из-за глобального потепления всю планету и Украину, в частности, ожидает все больше аномальных погодных явлений. И случиться могут уже в 2024 году.

“По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, интенсивность и частота таких явлений растет. Кроме того, мы становимся свидетелями беспрецедентных явлений, которые раньше вообще не могли возникнуть, если бы не глобальное потепление. Вероятно, и 2024 год не будет исключением и мы с вами еще не раз услышим о чрезвычайных погодных событиях.
К сожалению, по климатическим прогнозам ожидается, что экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы. Поэтому мы должны быть к этому готовы и приложить максимум усилий, чтобы не допустить повышения глобальной температуры воздуха свыше 2°С, а лучше остановить на 1,5°С, сократив выбросы парниковых газов”,
— цитирует климатолога Центр общественного мониторинга и контроля.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829