пункт пропуску Паланка, Одеса, 4 квітня
Консультація

Ситуація з пропуском чоловіків через транзитну зону у Паланці знову погіршується

Наразі потрапити до Бессарабії військовозобов’язаним практично неможливо без додаткових дозволів.

Але все ж таки проїхати через кордон можливо.

Про те, як такі випадки регламентуються законодавством, журналісти поговорили з одеським адвокатом Олексієм Шалару.

Перетин транзитного кордону — що каже законодавство

З середини лютого ДПСУ розпочала використовувати реєстр «Оберіг», щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон. Це рішення допомогло викрити підроблені документи про виїзд. Проте зараз досі зустрічаються випадки, коли чоловікам відмовляють у перетині кордону через брак документів у «Оберезі».

«Нещодавно я розмовляв з волонтером, який намагався виїхати через кордон Паланку. Він був виключений з обліку, мав усі відповідні документи. А на Паланці перевіряли через базу даних «Оберіг» і виявилося, що у ній чоловіка не виключили з обліку. Тому можуть бути такі випадки і людина може думати, що вона виключена, поїхати. А там на неї чекатиме сюрприз. Обовʼязково перед поїздкою треба перевірити усі документи», — сказав юрист Олексій Шалару.

Адвокат зазначає, що випадки відмови у перетині кордону виключеним з військового обліку чоловікам залишаються. Але обовʼязково треба просити її у письмовому вигляді з указанням причини цієї відмови. Після чого людина може оскаржити це рішення у суді. 

«У кожному ТЦК є цілодобовий черговий, у якого можна уточнити будь-який спірний момент. Якщо цей представник підтверджує факт виключення з обліку, а людину все одно не пропускають, я вважаю, що це незаконно. І письмову відмову треба оскаржувати в суді», — додає правозахисник. 

Документи для перетину кордону

Слід зазначити, що наразі у законодавстві не відбулося змін щодо транзитного перетину кордону, зокрема це стосується пункту пропуску Маяки — Паланка — Удобне, який поєднує дві частини Одеського регіону. Для цього потрібен лише паспорт громадянина України. Проте Олексій Шалару наголошує, що прикордонники спираються на внутрішні документи, які надходять від керівництва, тому частину чоловіків призовного віку не пропускають через КПП. 

Які документи потрібні:

 • реєстрація за місцем проживання;
 • нотаріально завірене запрошення або виклик;
 • право на власність рухомим/нерухомим майном. 

«Щоразу придумується нова ситуація. Я вважаю, що це незаконно. Згідно з законодавством України, для транзитної зони необхідний лише паспорт громадянина України», — зазначає адвокат.

У разі відмови у перетині транзитного відрізка дороги необхідно звернутися на: 

 • гарячу лінію ДПСУ;
 • викликати поліцію; 
 • звернутися до правозахисника. 

У разі, якщо реакції не буде, можна звернутися за розголосом до засобів ЗМІ, каже Шалару. 

Нові правила

Наприкінці березня прикордонники Білгород-Дністровського загону почали видавати дозволи на перетин кордону через Паланку.

Для того, щоб виїхати у транзитну зону, чоловік призовного віку повинен звернутися за цим документом до:
для подання звернень у письмовій формі (особисто або поштою): 67707, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 14.
для звернень в електронній формі:
е-mail: bilgorod_dnistrovskiy_zagin@dpsu.gov.ua
для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів просимо звертатися за телефоном: (04849)-6-01-98.

Водночас цей дозвіл не потрібен людям, які постійно проживають на півдні регіону або займаються перевезеннями вантажу.


Ситуация с пропуском мужчин из-за транзитной зоны в Паланке снова ухудшается

Попасть в Бессарабию военнообязанным практически невозможно без дополнительных разрешений.

Но все же проехать через границу можно.

О том, как такие случаи регламентируются законодательством, журналисты побеседовали с одесским адвокатом Алексеем Шаларом.

Пересечение транзитной границы – что говорит законодательство

С середины февраля ГНСУ приступила к использованию реестра «Оберег», чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу. Это решение помогло разоблачить поддельные документы о выезде. Однако сейчас встречаются случаи, когда мужчинам отказывают в пересечении границы из-за нехватки документов в «Обереге».

«Недавно я разговаривал с волонтером, который пытался выехать через границу Паланку. Он был исключен из учета, имел все соответствующие документы. А на Паланке проверяли через базу данных «Оберег» и оказалось, что в ней мужчину не исключили из учета. Поэтому могут быть такие случаи и человек может думать, что он исключен, уехать. А там его будет ждать сюрприз. Обязательно перед поездкой нужно проверить все документы», — сказал юрист Алексей Шалару.

Адвокат отмечает, что случаи отказа в пересечении границы исключенным из военного учета мужчинам остаются. Но обязательно нужно просить его в письменном виде с указанием причины этого отказа. После чего человек может оспорить это решение в суде.

«В каждом ТЦК есть круглосуточный дежурный, у которого можно уточнить любой спорный момент. Если этот представитель подтверждает факт исключения из учета, а человека все равно не пропускают, я считаю, что это незаконно. И письменный отказ нужно обжаловать в суде», – добавляет правозащитник.

Документы для пересечения границы

Следует отметить, что в настоящее время в законодательстве не произошло изменений относительно транзитного пересечения границы, в частности, это касается пункта пропуска Маяки — Паланка — Удобное, объединяющего две части Одесского региона. Для этого требуется только паспорт гражданина Украины. Однако Алексей Шалару отмечает, что пограничники опираются на внутренние документы, поступающие от руководства, поэтому часть мужчин призывного возраста не пропускают через КПП.

Какие документы нужны:

 • регистрация по месту жительства;
 • нотариально заверенное приглашение или вызов;
 • право на собственность движимым/недвижимым имуществом.

«Каждый раз придумывается новая ситуация. Я считаю, что это незаконно. Согласно законодательству Украины, для транзитной зоны необходим только паспорт гражданина Украины», — отмечает адвокат.

В случае отказа в пересечении транзитного отрезка дороги следует обратиться на:

 • горячую линию ГНСУ;
 • вызвать полицию;
 • обратиться к правозащитнику.

В случае если реакции не будет, можно обратиться за оглаской к средствам СМИ, говорит Шалару.

Новые правила

В конце марта пограничники Белгород-Днестровского отряда начали выдавать разрешения на пересечение границы через Паланку.

Для того чтобы выехать в транзитную зону, мужчина призывного возраста должен обратиться за этим документом в:
для подачи обращений в письменной форме (лично или по почте): 67707, г. Белгород-Днестровский, ул. Военная слава, 14.
для обращений в электронной форме:
е-mail: bilgorod_dnistrovskiy_zagin@dpsu.gov.ua
для получения дополнительной информации по получению разрешений просим обращаться по телефону: (04849)-6-01-98.

В то же время это разрешение не нужно людям, постоянно проживающим на юге региона или занимающихся перевозками груза.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930