Закон

Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку(документ)

Напередодні МЗС України наказало консульським установам за кордоном призупинити здійснення консульських дій щодо чоловіків призовного віку. З 23 квітня можна буде лише оформити документи для повернення в Україну.

 Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Напередодні МЗС України наказало консульським установам за кордоном призупинити здійснення консульських дій щодо чоловіків призовного віку.

Консульські дії, а саме, перелік питань, якими займаються консульства, визначено в Консульському статуті України.

Там ідеться про те, що консул зобов’язаний вживати заходів, щоб юридичні особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством держави перебування та міжнародними договорами, учасницями яких є Україна і держава перебування.

Найважливішим пунктом є видача закордонних паспортів, продовження їхнього терміну дії та внесення до них змін.

Але на цьому консульські послуги не обмежуються.

Так, консульства виконують доручення слідчих або судових органів, укладають і розривають шлюб, встановлюють батьківство (якщо батьки проживають у консульському окрузі та хоча б один громадянин України), опіку та піклування, реєструють акти цивільного стану.

Консульство може приймати на зберігання гроші, цінності, папери та документи, що належать громадянам України.

У разі взяття громадян України під варту, інших заходів, що обмежують свободу, консульство повинно переконатися, що права та інтереси українського громадянина не ущемляються.

Також консульства вчиняють нотаріальні дії:

 • посвідчують договори, заповіти, довіреності
 • видають свідоцтва про право спадкування
 • видають свідоцтва про право власності частини спільного майна у шлюбі
 • засвідчують копії, фотокопії документів і виписок із них
 • засвідчують справжність підпису на документах
 • засвідчують справжність електронного підпису на електронних документах
 • засвідчують переклад з однієї мови на іншу
 • встановлюють факт, що фізособа жива
 • засвідчують факт перебування фізособи в певному місці
 • засвідчують ідентичність фотографій
 • фіксують час подання документів
 • видають дублікати документів.

Більше інформації:

________________________________________________________________________________________________________________

Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста

Накануне МИД Украины приказал консульским учреждениям за рубежом приостановить осуществление консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. С 23 апреля можно будет только оформить документы для возвращения в Украину.

Об этом говорится в письме с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Консульские действия, а именно, перечень вопросов, которыми занимаются консульства, определены в Консульском уставе Украины.

Там говорится о том, что консул обязан принимать меры, чтобы юридические лица и граждане Украины пользовались в полном объеме всеми правами, предоставленными им законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Украина и государство пребывания.

Важнейшим пунктом является выдача загранпаспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений.

Но на этом консульские услуги не ограничиваются.

Так, консульства выполняют поручения следственных или судебных органов, заключают и расторгают брак, устанавливают отцовство (если родители проживают в консульском округе и хотя бы один гражданин Украины), опеку и попечительство, регистрируют акты гражданского состояния.

Консульство может принимать на хранение деньги, ценности, бумаги и документы, принадлежащие гражданам Украины.

В случае взятия граждан Украины под стражу, других мер, ограничивающих свободу, консульство должно убедиться, что права и интересы украинского гражданина не ущемляются.

Также консульства совершают нотариальные действия:

удостоверяют договоры, завещания, доверенности

выдают свидетельства о праве наследования

выдают свидетельства о праве собственности части общего имущества в браке

удостоверяют копии, фотокопии документов и выписок из них

удостоверяют подлинность подписи на документах

удостоверяют подлинность электронной подписи на электронных документах

удостоверяют перевод с одного языка на другой

устанавливают факт, что физлицо живое

удостоверяют факт пребывания физлица в определенном месте

удостоверяют идентичность фотографий

фиксируют время подачи документов

выдают дубликаты документов.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031