синдром втома понеділка усталость понедельника Ирина Ірина Марзак психолог
Здоров'я

Втома понеділка: як позбавитись? (поради психолога)

Якщо з понеділками все зрозуміло, то втома не завжди однозначна, навіть якщо її визначення не викликає питань: вам не хочеться ініціювати та підтримувати активність через відсутність енергії, яка супроводжується бажанням відпочити, то це — втома.

Як же подолати цю хронічну проблему невиспаності, дратівливості, слабкості й відтак — зниження працездатності та настрою?

Ирина Марзак психолог

Психолог Ірина Марзак радить так організувати своє життя, щоб в ньому таки знайшлося місце для тиші, повноцінного сну й відпочинку, насолоди та зцілення. І тоді «синдром понеділка» буде вам не страшний!

ПОНЕДІЛОК І ВТОМА

Зазвичай, з фізичною втомою все зрозуміло і що впоратися з нею можна трохи відпочивши, то інші види найчастіше навіть не усвідомлюються, через це поєднуються, накопичуються і приносять безліч незручностей і проблем.

Якщо понеділок зранку ви не почуваєте себе активним, ваша втома не зникає через ваш звичний відпочинок, то мабуть прийшов час дізнатися що є декілька видів втоми, ознайомитися з ними та способами змінити свій стан на кращий.

ЕМОЦІЙНА ВТОМА

Виникає внаслідок тривалих інтенсивних переживань. На жаль, цей вид втоми за останні два роки знайомий кожному українцю незалежно від віку.

Що робити?

Дозуйте нову інформацію, особливо ту, що може викликати сильні емоції.

Постарайтеся переключити увагу на те, що зазвичай вас заспокоює і приносить хоч трохи радості. Виберіть те, що з доступного в даний момент, наприклад, для когось це перегляд улюбленого фільму або читання книги, а для когось гра у футбол або прогулянка біля моря.

Поділіться вашими переживаннями. Краще це робити з професійним психологом, який не тільки якісно вислухає, а й супроводить вас до усвідомлення причин емоційної втоми та переходу в ресурсний стан, підбере техніки, якими ви зможете користуватися надалі для гармонізації вашого стану.

ВАЖЛИВО:

  • Виключіть алкоголь та будь-які психостимулятори.
  • Не приймайте медичні препарати без призначення лікаря.

СОЦІАЛЬНА ВТОМА

Виникає після активного спілкування, незалежно від того, було воно онлайн чи у реальному житті.

Що робити?

Якщо спілкування пов’язане з роботою, регулярно робіть хоч мінімальні паузи, щоб побути наодинці із собою.

Тако ж відновленню допомагає тиша, так що організуйте її для себе на якийсь час виключивши прослуховування книг, вебінарів, подкастів, вимкніть музику та всі фонові шуми, наприклад, радіо в машині.

ХАРЧОВА ВТОМА

Виникає якщо ваш раціон складається з продуктів і напоїв, які не додають сил і енергії, а може навіть і шкодять здоров’ю. Також викликають харчову втому продукти з високим глікемічним індексом, особливо з’їдені натще.

Що робити?

Організуйте свій раціон харчування, щоб він був максимально збалансованим, складався зі свіжих та корисних продуктів та з кількістю калорій, яка буде відповідати вашій нормі.

Прості вуглеводи замініть на складні. Випивайте достатньо чистої води. Проконсультуйтеся з лікарем та приймайте всі необхідні вам вітаміни та мікроелементи.

ПРОФЕСІЙНА ВТОМА

Виникає внаслідок одноманітної роботи, яка яка видається безглуздою.

Що робити?

Пошукайте варіанти як урізноманітнити вашу роботу, наприклад, змініть звичний порядок дій, почніть вивчати щось нове у своїй сфері. Навіть інша дорога з роботи і на роботу зроблять свій внесок у зміну вашого стану.

Знайдіть декілька сенсів у вашій роботі та замислитесь, яку користь вона приносить іншим.

РОЗУМОВА ВТОМА

Виникає внаслідок постійної та активної розумової діяльності.

Що робити?

Робіть перерви на фізичні вправи, спорт, прогулянки. Додайте позитивних емоцій, пов’язаних із приємним спілкуванням. Згадайте про хобі та присвятіть йому час.

Якщо у вас період дедлайнів, пам’ятаєте, час, витрачений на якісний відпочинок, зробить вашу роботу продуктивнішою і закінчити її ви зможете значно швидше.

ХРОНІЧНА ВТОМА

Виникає через хронічні захворювання, гормональний дисбаланс, хронічний недосип, хронічний стрес, залежність.

Що робити?

Організуйте режим дня, в якому буде місце для напруги та повноцінного розслаблення. Дотримуйтесь його.

Почніть позбавлятися залежностей, без них ваше життя стане набагато цікавішим і у вас з’являться сили прожити його якісно.

Зверніться за допомогою до лікаря, пройдіть обстеження та чітко виконуйте всі його рекомендації.

Візьміть консультацію психолога як допоміжний ресурс під час лікування. Усвідомлення ментальних причин виникнення хвороби також принесе вам користь і допоможе скоріш зцілитися.


УСТАЛОСТЬ ПОНЕДЕЛЬНИКА: как преодолеть? (СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА)

Если с понедельниками все понятно, то усталость не всегда однозначна, даже если ее определение не вызывает вопросов: вам не хочется инициировать и поддерживать активность из-за отсутствия энергии, сопровождающейся желанием отдохнуть, то это — усталость.

Как же преодолеть эту хроническую проблему невыспанности, раздражительности, слабости и, следовательно, снижения работоспособности и настроения?

Психолог Ирина Марзак советует организовать свою жизнь, чтобы в ней нашлось место для тишины, полноценного сна и отдыха, наслаждения и исцеления. И тогда «синдром понедельника» будет вам не страшен!

ПОНЕДЕЛЬНИК И УСТАЛОСТЬ

Обычно, с физической усталостью все понятно и что справиться с ней можно немного отдохнув, то другие виды зачастую даже не осознаются, поэтому сочетаются, накапливаются и приносят множество неудобств и проблем.

Если понедельник утром вы не чувствуете себя активным, ваша усталость не исчезает из-за вашего привычного отдыха, то, видимо, пришло время узнать, что есть несколько видов усталости, ознакомиться с ними и способами изменить свое состояние к лучшему.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

Возникает в результате продолжительных интенсивных переживаний. К сожалению, этот вид усталости за последние два года знаком каждому украинцу независимо от возраста.

Что делать?

Дозируйте новую информацию, особенно ту, что может вызвать сильные эмоции.

Постарайтесь переключить внимание на то, что обычно вас успокаивает и доставляет хоть немного радости. Выберите то, что из доступного в данный момент, например, для кого это просмотр любимого фильма или чтения книги, а для кого игра в футбол или прогулка у моря.

Поделитесь вашими переживаниями. Лучше это делать с профессиональным психологом, который не только качественно выслушает, но и сопроводит вас к осознанию причин эмоциональной усталости и переходу в ресурсное состояние, подберет техники, которыми вы сможете в дальнейшем пользоваться для гармонизации вашего состояния.

ВАЖНО:

  • Исключите алкоголь и любые психостимуляторы.
  • Не принимайте лекарства без назначения врача.


СОЦИАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

Возникает после активного общения, независимо от того, было ли оно онлайн или в реальной жизни.

Что делать?

Если общение связано с работой, регулярно делайте минимальные паузы, чтобы побыть наедине с собой.

Так же восстановлению помогает тишина, так что организуйте ее для себя на время исключив прослушивание книг, вебинаров, подкастов, выключите музыку и все фоновые шумы, например, радио в машине.

ПИЩЕВАЯ УСТАЛОСТЬ

Возникает если ваш рацион состоит из продуктов и напитков, которые не придают сил и энергии, а может даже и вредят здоровью. Также вызывают пищевую усталость продукты с высоким гликемическим индексом, особенно съеденные натощак.

Что делать?

Организуйте свой рацион питания, чтобы он был максимально сбалансированным, состоял из свежих и полезных продуктов и количества калорий, которое будет соответствовать вашей норме.

Простые углеводы замените сложными. Выпивайте достаточно чистой воды. Проконсультируйтесь с врачом и принимайте все необходимые вам витамины и микроэлементы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

Возникает в результате однообразной работы, которая кажется бессмысленной.

Что делать?

Поищите варианты как разнообразить вашу работу, например, измените привычный порядок действий, начните изучать что-нибудь новое в своей сфере. Даже другая дорога с работы и на работу внесут свой вклад в изменение вашего состояния.

Найдите несколько смыслов в вашей работе и задумайтесь, какую пользу она приносит другим.

УМСТВЕННАЯ УСТАЛОСТЬ

Возникает в результате постоянной и активной умственной деятельности.

Что делать?

Совершайте перерывы на физические упражнения, спорт, прогулки. Добавьте положительные эмоции, связанные с приятным общением. Вспомните хобби и посвятите ему время.

Если у вас период дедлайнов, помните, время, затраченное на качественный отдых, сделает вашу работу более продуктивной и закончить ее вы сможете гораздо быстрее.

ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ

Возникает из-за хронических заболеваний, гормонального дисбаланса, хронического недосыпа, хронического стресса, зависимости.

Что делать?

Организуйте режим дня, в котором будет место напряжения и полноценного расслабления. Следуйте ему.

Начните избавляться от зависимостей, без них ваша жизнь станет намного интереснее и у вас появятся силы прожить ее качественно.

Обратитесь за помощью к врачу, пройдите обследование и четко следуйте всем его рекомендациям.

Возьмите консультацию психолога в качестве вспомогательного ресурса во время лечения. Осознание ментальных причин возникновения болезни также принесет вам пользу и поможет быстрее исцелиться.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930